Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Wojciech Kopaczyński fizjoterapeuta Wrocław

Biofeedback jest jedną z metod prowadzonych przez dr Wojciecha Kopaczyńskiego. Biofeedback to technika samoregulacji polegająca na nauce kontrolowania niezależnych od świadomości i woli procesów zachodzących w organizmie. Terapia wymaga specjalistycznego sprzętu zamieniającego sygnały fizjologiczne w wizualne i dźwiękowe. We Wrocławiu dysponujemy pełnym wyposażeniem i zespołem fachowców w tej dziedzinie.
Na monitorze pojawiają się informacje na temat parametrów funkcjonowania organizmu pacjenta. Trening ten prowadzony jest przez certyfikowanego lekarza, będącego przewodnikiem po skomplikowanych komunikatach. Pomaga to w częściowej kontroli nad fizjologią w celu poprawy zdrowia i samopoczucia.
Dzięki terapii można zmniejszyć pobudzenie układów sympatycznego i parasympatycznego, kontrolującego temperaturę i przewodnictwo powierzchni skóry, częstość akcji serca i proces oddychania. Dzięki obserwowaniu procesów, pacjenci mogą próbować objąć je częściową kontrolą. W związku z tym biofeedback znalazł zastosowanie m. in. w kontroli nadciśnienia, czy stanów lękowych.

Szczegóły strony rehabilitacja.wroc.pl:

Lokalizacja firmy na mapie: