Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Firma Bliska Środowisku - Efoe.pl

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE) to stowarzyszenie, które jest organizatorem ogólnopolskich programów certyfikujących Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku, a także współbeneficjentem projektu LIFE Archiclima. Warto dodać, że opisywane stowarzyszenie działa na rzecz promowania koncepcji ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szczegóły strony https://efoe.pl:

Lokalizacja firmy na mapie: