Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Uczelnie wyższe Podkategoria: Uczelnie wyższe

KSW Włocławek - najstarsza niepubliczna szkoła wyższa na Kujawach

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) to niepubliczna uczelnia wpisana do Ewidencji Uczelni Niepubl...