Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Terapeutyczna.chocimska.edu.pl

Szkoła Terapeutyczna Chocimska poleca naukę dla dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Jednostka należy do warszawskiej FUNDACJI CHOCIMSKA, która od lat funkcjonuje na polu edukacyjnym, wspierając dzieci z autyzmem w samorozwoju, poznawaniu wszystkich funkcji intelektualnych i komunikacji. Organizujemy naukę w klasach 6-10 osobowych, w tym zajęcia z TUS oraz socjoterapii i szereg innych ogólnorozwojowych zajęć. Nauka oparta jest na podstawie programowej oraz Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). Zapewniamy dodatkowo stały dostęp do diagnostyki. Zapraszamy do kontaktu.

Szczegóły strony https://www.terapeutyczna.chocimska.edu.pl:

Lokalizacja firmy na mapie: