Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Prywatne przedszkole Montessori

Nauczanie metodą Montessori można praktykować już od urodzenia aż do 12 roku życia. W miejsce ogólnych sprawdzianów i badań, sprawozdanie i ocena na temat podopiecznych referowana jest w sposób narracyjny, opisując talenty i słabości dziecka. Decyzje o poprawie słabych stron są podejmowane na bieżąco podczas przebiegu edukacji po głębszej analizie indywidualnego sposobu realizacji tego celu.
Wspaniałą myślą tej metody jest fakt, że oferuje ona prace z dzieckiem jako indywidualnością. Faktem jest, że proces nauczania przebiega własnym tempem, a prowadzący wciela się w rolę przewodnika a nie srogiego nauczyciela. Jednym z podstawowych celów tej nauki jest zużytkowanie naturalnej ochoty dziecka do nauki, nie kładąc nacisku na rywalizację gdy podopieczny nie jest przygotowany oraz dostatecznie dojrzały.
Istotnym podejściem zastosowanym w metodzie Montessori jest fakt, że przyswajanie wiedzy i nauka dzieci odbywa się całkiem inaczej niż u dorosłych. Lekcje są specjalnie skonstruowane do naturalnych potrzeb dzieci w myśl niezależności, wolności i świadomości obowiązków.
Nauka Montessori gwarantuje, że przed przystąpieniem do prezentacji dziecku nowego zagadnienia, jest ono dokładnie wyjaśniane i przedstawione w bardzo jasny sposób podopiecznemu. Po demonstracji zagadnienia dziecku dawana jest swoboda korzystania z nowo zdobytej wiedzy, bez ograniczeń innych niż własnej wyobraźni lub gdy występuje ryzyko zagrożenia dla dziecka lub otoczenia.
Każde działanie jest starannie dobrane i toruje drogę do późniejszych działań i pojęć. Podopiecznie są zachęcani do utrwalania zagadnień tyle razy ile chcą. Wtedy jest to sygnał do rozpoczęcia nowego etapu oraz jest to pewność, że dziecko jest już gotowe.
Nie ma wyznaczonego konkretnego czasu, w którym podopieczny ma posiąść wiedzę danego działąnia. Szybkość nauczania całkowicie zależy od dziecka. Jednakże jest pewna sekwencja zagadnień stosowana podczas nauki.

Szczegóły strony montessori-house.pl:

Lokalizacja firmy na mapie: