Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Fundacja Promocji Nowej Huty - szkolenia, wycieczki, turnusy

Ważnym obszarem działań statutowych Fundacji Promocji Nowej Huty są usługi doradcze i szkolenia dla przedsiębiorców. W granicach naszych możliwości i kompetencji opracowujemy projekt aplikacji o dotację na szkolenie oraz informujemy o potencjalnych sposobach dokapitalizowania. Analizujemy propozycje Klientów, badając przy tym kwalifikowalność kosztów oraz ewentualne sposoby pokrywania kosztów szkoleń. W razie konieczności, pomagamy nawiązać współpracę w obszarze prac (B+R) z uczelniami wyższymi, tymi, z którymi na bieżąco współpracujemy. Pomagamy również w nawiązaniu współpracy z instytucjami finansowymi i bankami zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.
Zasoby finansowe do dyspozycji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku wynoszą powyżej 205 mln złotych z puli podstawowej, rozłożonych na 16 województw oraz ponad 51 milionów zł z zapasów KFS. Od dzisiaj warto rozpocząć procedurę przygotowywania wniosku o grant. Wesprzemy w każdej kwestii, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń i wypełnienia oraz uzasadnienia wniosku.

Szczegóły strony https://fundacjanh.org/pl:

Lokalizacja firmy na mapie: